KLIMA INTERIER, spol. s.r.o.

Jadranská 61
841 01 Bratislava

IČO:      35 875 437
IČ DPH: SK 2021 783 511

e-mail : klimainterier@klimainterier.sk

Vladimír Polakovič

0905 786 260
polakovic@klimainterier.sk

Slavomír Ružek

0904 836 792
ruzek@klimainterier.sk